ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Μέγεθος Γραμμάτων Μεγαλύτερα Μικρότερα

Εκπαιδευτικά προγράμματα στα Μουσεία και στους
χώρους αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Ιωαννίνων κατά το σχολικό έτος 2019-2020.
Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2019-2020 (pdf)


Αιτήσεις σε Ηλεκτρονική μορφή (pdf)